Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Yakup Çavuş Mescidi
XX. YÜZYILA DOĞRU OSMANLI İMPARATORLUĞU
TANZİMAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ve TANZİMAT DÖNEMİNDE HALKBİLİMİ
Abdülmecit'in Şahsiyeti
Müzehhiblik
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yörük Ve Müsellemler
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Gönüllü ve Beşliler
İznik Hacı Özbek Camii
Nigâr Hanım
Kaynakça - Bibliyografya

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin savaş düzeni

Düşman arazisine girip düşmanla temas yaklaşınca Yeniçeriler pâdişâh maiyyetinde olarak arka arkaya 9 saf teşkil ederlerdi. Yine bu sırada cebeci ocağı tarafından kendilerine silah ve cephane, kazma, kürek verilirdi. Muharebeye başlayacakları zaman bir ağızdan mensup oldukları Bektaşî tarikatine ait gülbank denilen dualarını okurlardı. Muharebe başlayınca 9 sıra olan yeniçerilerden ön safta bulunanlar tüfeklerini ayakta olarak düşman üzerine boşaltırlar ve onlar diz çöküp doldururlarken ikinci sıra atış yapardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz