Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Malatyalı Süleyman Paşa
Hukuk Sistemi - Sosyal ve Ekonomik Hayat
SULTAN III. SELİM'İN DUASI
Basiretçi Ali
Kalem İşi
İttihat Terakki zihniyeti
TARİHİMİZDE BİLİNMEYEN KÜÇÜK OLAYLAR
V. Murat
Zaviyeler
Osmanlı Yahudi Kıyafetleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Yeniçerilerin yemek usûlleri

Yeniçerilerin her ortasının mutfağı ve aşçısı ve asçı ustası vardı; ve her orta kendi yemeğini kendi arzusuna göre ayrı ayrı pişirirdi; bunun için orta efradı kendi yevmiyelerinden her hafta kumanya parası olarak levazım heyetine bir para verir ve bu para ile bir haftalık yemek ihtiyacı temin edilirdi; hükümet bunların iaşeleriyle uğraşmazdı; yalnız yeniçerilere verilecek etin fiyatı belirli olup et fiyatı ne kadar yüksek olursa olsun yeniçerilere o fiyattan fazlaya verilmezdi. Fakat hükümet bu miktardan fazlasının parasını zarar-ı lahim ismiyle hazineden kasaplara öderdi. Yeniçerilerin yemekleri her ortanın mutfağında pişerdi; yemek pişen kazan oda halkı tarafından mukaddes ad olunur ve bir isyan vukuunda bu kazanlar meydanlara çıkarılırdı ki buna tarihlerde kazan kaldırma denilmektedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz