Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Genç Murat'ın Aşkı
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri
Memikzâde Mustafa Efendi
Kara Davut Paşa
Mezar Taşlarındaki Resim Tezyinatı
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa
Dertli
Tezhip Sanatı
Bunları Biliyor muydunuz -I
Bir Yeni Osmanlı'nın gözüyle Yeni Osmanlılar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Zekeriyazâde Şeyhülislam Yahya Efendi

Şeyhülislâm iken vefat eden Zekeriya Efendi'nin oğludur; müderris ve kadı olup Rumeli kazaskeri bulunduğu sırada Esad Efendi'nin şeyhülislâmlıktan çekilmesi üzerine müftü olmuştur (1031 H.-1622 M). IV. Murat'ın cülusunda sadrâzam Kemankeş Ali Paşa'nın rüşvet almakta pek ileri gitmesinden dolayı bir bayram ziyareti esnasında Yahya Efendi'nin bir münasebetini getirip rüşvetin fenalığından bahsetmesi üzerine bu sözlerden Ali Paşa alınıp şeyhülislâma gücenmiştir. Bundan dolayı sadrâzam bir görüşme esnasında IV. Murat'a kendisinin cülusuna Yahya Efendi'nin taraftar olmadığını söylemek suretiyle onun azline muvaffak olup Esad Efendi ikinci defa o makama gelmiştir (1032 H.-1623M).

Esad Efendi'nin 1034 Şaban 1625 Mayıs'ta vefatı üzerine Yahya Efendi ikinci defa şeyhülislâm olmuş ve 1041 Receb 1632 Şubat'ta sadrâzam Hafız Ahmet Paşa'nın şahadeti üzerine makamından çekilerek yerine Ahizâde Hüseyin Efendi gelmiştir.

Ahizade'nin 1043 Receb ve 1634 Ocak'ta katli dolayısıyla Yahya Efendi üçüncü defa şeyhülislâm olmuş ve bu makamı 1053 Zilhicce ve 1644 Şubat tarihinde vefatına kadar on sene muhafaza etmiştir. Ölümünde yaşı sekseni geçmişti; üç defada meşihati yirmi seneye yakındır; cenazesi İstanbul halkının elleri üzerinde götürülerek Sultan Selim'de babasının yanına defnedilmiştir.

Yahya Efendi şeyhülislâmlığının son senesinde Cinci Hocanın meydana çıkarak padişah üzerinde tesir yapması, hükümet işlerinde fikir ve mütalaasından istifade edilen Yahya Efendi'yi bir kenara atmıştır. Yahya Efendi, Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın sadaretinde onunla anlaşarak güzel geçinmiştir.

Şeyhülislam Yahya Efendi her zümre tarafından sevilmiş zarif, rind-meşreb, latifeci, mütevâzi ve haluk olup devlet işlerinde fikir ve mütalaasından istifade edilen bir şahsiyet idi. IV. Murat'ın Revan seferi ve Bağdat seferinde bulunmuştur; şöhreti daha ziyade şair olmasındadır; on yedinci asırda gazel vadisindeki lirik ve şûhâne şiirleriyle asrının en mümtaz şairlerindendi, his ve hayali zengin, rengin ve geniş olup lisanındaki kudret-i beyanı ve ince üslûbu ile tanınmıştır; şiirdeki kudreti gerek kendi zamanında ve gerek sonraki asırlarda her vakit takdir edilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz