Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçeri Ocağı
Osmanlı İle İlgili Haberler
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Molla Fenari®
Osmanlı-Napoli Krallığı İlişkileri
Bir Yeni Osmanlı'nın gözüyle Yeni Osmanlılar
Osmanlı Memleketlerinde Tarikatlerini Yayan Halvetiye Büyükleri
Osmanlı Gemileri ile Endülüs Müslümanlarının Afrika'ya Nakli
III. Murat'ın Şahsiyeti
Tehzil

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Zurnazen Mustafa Paşa

Arnavut olup enderunlu değildir; kapıcıbaşılık ile devlet hizmetine girmiş ve 1058 H. - 1648 M. senesi sonlarında Girit'te şehit olan Küçük Hüseyin Paşa'nın yerine Rumeli beylerbeyi ve 1060 H.-1650 M.'de İbrahim Paşa'nın yerine başdefterdar olduysa da aynı sene içinde azlolunup yerine Seyyid Mustafa Paşa geldi. Mustafa Paşa 1062 Receb ve 1652 Haziran'da Karaman valisi Katırcıoğlu Mehmed Paşa'nın mezaliminden şikâyet edilmesi üzerine o Silifke (İçel) sancağına tayin olunduğundan yerine Zurnazen Mustafa Paşa Karaman (Konya) valisi olup yine aynı sene içinde ikinci defa defterdarlığa getirildi; fakat Derviş Mehmet Paşa sadaretinde yani 1063 H.-1653 M.'te azlolunarak yerine baş bakikulu Moralı Mustafa Efendi vezirlikle defterdar oldu ve Zurnazen ise Bozcaada muhafızlığına tayin edildi. Zurnazen Mustafa Paşa, Kara Murat Paşa'nın sadarete tayini üzerine kaptân-ı derya olmuş ve Boğazda Venediklilerle harp ederek düşman tarafından muhasara edilen Menekşe (Mora yarımadasının doğusunda) kalesini muhasaradan kurtarmıştır.

Malatyalı Süleyman Paşa'nın 1066 Cemaziyelevvel ve 1656 Mart'ta azli üzerine mühr-i hümayun Girit serdarı Deli Hüseyin Paşa'ya gönderilerek Zurnazen Mustafa Paşa sadaret kaymakamı kalıp ne yapıp yaparak sadarete kendisini tayin ettirmiş ise de bu sırada vaki isyanda alay köşkü önündeki ayak divanında sipahiler kendisini istemedikleri için 4 saat sonra azledilip tekrar kaptân-ı deryalıkta bırakılmış ve aynı sene cemaziyelâhırında (1156 Nisan) Erzurum valiliğiyle İstanbul'dan çıkarılarak 1067 Rebiülâhir ve 1657 Ocak veya Şubat'ta orada vefat etmiştir. Meşhur Mimar Kasım Ağa'nın damadı idi. işten anlar hilekâr, kurnaz, içinden pazarlıklı tehlikeli bir şahıstı; Girit'te düşman karşısında serdar Deli Hüseyin Paşa aleyhine askeri kışkırtmış ve Deli Hüseyin Paşa'nın sadaretine mâni olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz