Ana Sayfa

www.OsmanliMedeniyeti.com
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti Hakkında Herşey

www.infoTurkish.com
Herşey Hakkında Türkçe Bilgi

OSMANLI PADİŞAHLARI'NIN SALTANATLARI, YAŞAM SÜRELERİ ve HAYAT HİKAYELERİ

Her bir padişah ismine tıklayarak padişahların yaşam öyküleri, savaşları ve fetihleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sıra Adı                      Saltanatı/Tahtta Kalış Süresi Doğumu Ölümü                Ölüm nedeni
1 Osman Gazi 1299-1324 1259 1324 İnme/Damla hastalığı
2 Orhan Gazi        1324-1362 1281 1362 Bedenin çöküşü/Damla hastalığı
3 I. Murad (Hüdavendigar)

Hayatı (diğer bir kaynak)    

1362-1389 1326 1389 Savaşta şehid oldu
4 I. Bayezid
Yıldırım Beyazıt
1389-1402 1360 1403 İntihar / Zehirlenme
5 I. Mehmed (Çelebi) *    1413-14211 1379  1421 Dizanteri/Zehirlenme (?)
6 II. Murad (Gazi) 1421-1444
1445-1451
1404 1451 İnme/Aşın içki
7 II. Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
1444-1445
1451-1481
1432 1481 Damla hastalığı/Zehirlenme
8 II. Bayezid (Veli) 1481-1512 1447 1512 Bedenin çöküşü/lntihar/Zehirlenme
9 I. Selim
Yavuz Sultan Selim
1512-1520 1470 1520 Kanser (Şirpençe)
10 I. Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
1520-1566 1495 1566 İnme
11 II. Selim (Sarı)        1566-1574 1524 1574 Beyin kanaması/İçki
12 III. Murad         1574-1595 1546 1595 İnme/Böbrek rahatsızlığı
13 III. Mehmed        1595-1603 1566 1603 Bedenin çökmesi/İnme
14 I. Ahmed 1603-1617 1590 1617 Tifüs
15 I. Mustafa      1617-1618
1622-1623
1592 1639 Ruhsal ve fiziksel çöküntü
16 II. Osman (Genç)         1618-1622 1603 1622 Boğma
17 IV. Murad 1623-1640 1612 1640 İçki
18 İbrahim        1640-1648 1615 1648 Boğma
19 IV. Mehmed Avcı     1648-1687 1642 1693   İnme/Bedenin zayıflaması
20 II. Süleyman 1687-1691 1642 1691 İstiska: Bedende su birikintisi
21 II. Ahmed 1691-1695 1643 1695 İstiskâ, Düşkünlük/İnme
22 II. Mustafa 1695-1703 1664 1703 İstiska yani bedende su birikintisi (hidropisie)
23 III. Ahmed 1703-1730 1673 1736 Doğal ve genel rahatsızlık
24 I. Mahmud 1730-1754 1696 1754 İnme
25 III. Osman 1754-1757 1699 1757 İnme
26 III. Mustafa 1757-1774 1717 1774 Kalb yetersizliği
27 I. Abdülhamid        1774-1789 1725 1789 İnme
28 III. Selim (Şehid)         1789-1807 1761 1808 Boğma
29 IV. Mustafa (Maktul)        1807-1808 1779 1908 Asılma
30 II. Mahmud (Adlî)         1808-1839 1785 1839 Verem/Ruhsal rahatsızlık
31 I. Abdülmecid 1839-1861 1823 1861 Verem
32 Abdülaziz       1861-1876 1830 1876 İntihar (damarlarım keserek)
33 V. Murad 1876 1840 1904 Şeker hastalığı
34 II. Abdülhamid 1876-1909 1842 1918 Kalp yetersizliği
35 V. Mehmed (Reşad)     1909-1918   1844 1918 Kalp yetersizliği
36 VI. Mehmed (Vahidettin)        1918-1922 1861 1926 Kalp yetersizliği
   II. Abdülmecid (yalnız halife)       1922-1924 1868 1944 Kalp yetersizliği

* Yıldırım Bayezid'den sonra onbir yıl süresince, oğullarından Süleyman, Mustafa, İsa, Musa ve Mehmed Çelebi'ler arasında saltanata geçme ve üstünlük kurma çabaları sürmüştür.

Bazı Osmanlı padişahlarının tahtta kalma süresi için iki sayı verilmiştir. İlk sayı ilk defa tahta çıkışı nı ikinci sayı ikinci defa tahta çıkışını göstermektedir. Ölüm nedenleri için genel kabul gören görüşler verilmekle birlikte bazı padişahların burada verilen ölüm nedenleri herkesçe kabul edilmemektedir. Mesela Sultan Abdülaziz'in intiharı ya da öldürülmesi hala sonuca varmamış tartışmalı bir konudur.

Osmanlı Sultanları

-----------------------------

Bu bilgiler Netayic-ül Vukuat / Türk Tarih Kurumu / 1980 kitabından alınmıştır.